Różne rodzaje wag samochodowych


Jest wiele rodzajów wag. Wybór każdego z nich zależy od uwarunkowań prawnych lub potrzeb inwestora. Nowoczesne wagi można umieścić na prawie każdym podłożu. Nie trzeba już budować skomplikowanych fundamentów jak dawniej. Wybierając np. wagę najazdową nie musimy w ogóle zalewać fundamentu. Możemy ją bowiem postawić na płytach betonowych lub utwardzonym plasu manewrowym.

Jeśli decydujemy się na wagę z fundamentami to postawienie jej zajmie zdecydowanie dłuższy okres czasu aniżeli wagę bez fundamentów. Oczywiście waga z fundamentami ma więcej zalet niż waga bez fundamentów, ale za wagą bez fundamentów przemawia szybkość jej budowy i łatwość serwisu. Oczywiście możemy w każdym momencie ją przewieźć czego nie zrobimy z wagą z fundamentami.

Rozróżniamy trzy rodzaje materiałów z których wykonane są wagi. Pomosty mogą być zrobione ze stali z betonu a także mogą być stalowo betonowe. Kary rodzaj ma inne właściwości. Zdecydowaną zaletą pomostu o konstrukcji metalowej będzie waga, która powinna być znacznie niższa niż waga pomostu betonowego czy też żelbetonowego. Z kolei pomost betonowy i stalowo betonowy jest zdecydowanie bardziej wytrzymały niż konstrukcja tylko ze stali.