montaż smt

Obecny rozwój techniki i miniaturyzacji urządzeń elektronicznych wymaga tworzenia coraz lepszych i niezawodnych obwodów drukowanych. Montaż SMT jest jednym z częściej stosowanych sposób na łączenie elementów SMD. Całkowita automatyzacja procesu lutowania, niski koszt oraz szybkość pozwala na bardziej wydajną produkcję zminiaturyzowanych urządzeń.

Poszczególne elementu montażu SMT

Komponenty SMD, które nadają się do montażu SMT, charakteryzują się przede wszystkim małym rozmiarem. Ich końcówki lutownicze obejmują dwa krańce obudowy i mogą być nawet od niej większe.

W przypadku stosowania montażu SMT jest wykorzystywana energia cieplna uzyskiwana w przeznaczonych do tego piecach. Najpierw jednak należy umieścić na tzw. padach pastę lutowniczą. Wykonana ona jest ze specjalnego topika, jak też kulek lotu cynowego. Następnie umieszcza się na płytkach PCB. W przypadku, gdy obwód jest obustronny, można na jednej z nich użyć kleju. Po skończonym procesie rozmieszczania elementów płytka trafia do pieca. Dzięki zachodzącym procesom i roztapiającej się cyny powstaje trwałe połączenie komponentów.

Automatyczny montaż SMD w porównaniu do ręcznego jest bardziej wydajny ze względu na mniejsze ryzyko nierównomiernego nagrzania płytki, czy też uszkodzenia samego elementu SMD.

Po zakończeniu procesu łączenie komponentów usuwane są pozostałości pasty lutowniczej. Następnie płytki poddawane są kontroli rozpływu i ewentualnego wykrycia tzw. zimnych lutów. W tym celu stosuje się urządzenia rentgenowskie albo inspekcję optyczną.

Demontaż elementów SMD

W przypadku demontażu SMD używa się stacji na nagrzane powietrze, jak też podczerwieni. Producenci używają również specjalnych spoiw, które połączone z topikiem, pod wpływem gorąca, ułatwiają odessanie komponentów. Połączenie tych metod daje szybkie i wydajne efekty.

Montaż SMT – wady oraz zalety stosowania

Jak każda metoda lutowania, montaż SMT nie jest w pełni wolny od wad. Jednak dzięki zautomatyzowanemu procesowi, ryzyko uszkodzeń jest znacznie mniejsze. Co więcej, niewątpliwymi zaletami tej techniki jest duża prędkość, wydajność, niski koszt, jak też możliwość umieszczenia elementów na dwóch częściach obwodu. Tego rodzaju montaż jest jednak nieopłacalny dla mniejszych, krótkich serii. Przy szacowaniu kosztów produkcji, trzeba wziąć pod uwagę cenę specjalistycznych maszyn. Ponadto w odróżnieniu od montażu THT, istnieje w tym przypadku zagrożenie naprężenia mechanicznego. Może ono w efekcie wywołać pęknięcia i przerwanie połączenia obwodu drukowanego.

fot. pixabay.com